કિશોર કુમારની ત્રીજી પત્ની મિથુન ચક્રવર્તીના પ્રેમમાં પાગલ થઈ ગઈ હતી, છૂટાછેડા થઈ ગયા હતા. -