કૃણાલ પંડ્યા પર પડ્યો દુ:ખનો પહાડ, પહેલા જ ટીમ ઈન્ડિયાની બહાર હતો, હવે આ વિદેશી ટૂર્નામેન્ટનું પણ પાંદડું કપાયું, દેશ પરત ફરવું પડશે -