કેટરિના રંગે હાથે ઝડપાઈ, સલમાનને બદલે કેટરીના શેરા સાથે બંધ રૂમમાં મળી, જાણો સત્ય -