પિતા કરોડપતિ અને પુત્ર બન્યો સાધુ, 12 વર્ષની ઉંમરે જીવનનાં તમામ શોખ છોડીને લેશે દીક્ષા… -