રોહિત શર્મા પોતાની કેપ્ટનશિપમાં આ મજબૂત ખેલાડીને ટીમમાં પાછો લાવશે, પાકિસ્તાન સામે કે એલ રાહુલને બહાર કરી શકે છે, આ છે કારણ તેનું -