1 સપ્ટેમ્બરે મિથુન અને કર્ક રાશિની આવકમાં વૃદ્ધિનો યોગ,ભાગ્ય સૂર્યની જેમ ચમકશે -